m audio revolution 5.1 драйвер драйвера xp dell 500 samsung syncmaster 940nw драйвера руководство по ремонту лансер 9 ads instant hdtv pci драйвер hp compaq 6000 pro драйвера руководство по эксплуатации fiat brava кашкай руководство по эксплуатации драйвер via vt1611a руководство по эксплуатации лексус rx300 драйвер для микрофона philips samsung r428 драйвера xp руководство toyota vitz скачать сделай сам полное руководство скачать epox ep 8rda3 драйвер скачать драйвер workcentre 3119 series руководство пользователя 1с предприятие 8 samsung galaxy tab руководство установленный драйвер защиты starforce несовместим руководство в группе windows ce 6.0 руководство драйвера для acer extensa уаз патриот спорт руководство выбор стиля руководства скачать драйвер radeon hd2600xt canon mf3110 драйвер windows 7 руководство по эксплуатации асу руководство по ремонту зил 5301 драйвер samsung l100 mazda capella руководство скачать руководство по эксплуатации технологических трубопроводов ahci 1.0 serial ata драйвер руководство по ремонту кайрон geforce 7300gs драйвер уаз 2206 руководство по эксплуатации драйвер принтера samsung ml1615 asus vk193d драйвер руководство по ремонту пежо 807 toyota allion руководство драйвера для видеокарт ati catalyst мерседес ml 320 руководство скачать драйвера для roverbook для wifi драйвера для asus eee pc900 gigabyte ga k8ne драйвера технологическое руководство драйвер для сетевой карты hp тойота ипсум руководство по ремонту драйвер labtec 2200 corolla руководство по эксплуатации скачать руководство по ремонту тойота mobility radeon драйвера скачать модели стилей руководства amd драйвера athlon xp cisco руководство драйвера ati 5850 kia руководство по ремонту руководство по эксплуатации бмв 5 драйвера для wifi acer руководство по установке joomla ati mobility radeon m6 драйвер 3com 3c940 драйвер
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
practici fse Achiziţii
Achizitii

Descărcaţi suportul de curs de aici

Cui se adreseaza cursul?

Cursul se adreseaza:

 1. responsabililor financiari;
 2. responsabililor de achizitii;
 3. expertilor contabili;
 4. auditorilor financiari;
 5. altor categorii de experti implicati in implementarea proiectelor (manageri, asistenti manager, responsabili promovare, etc.).

 

Scopul cursului:

Pe de o parte, dobandirea de catre cursanti a abilitatilor necesare implementarii proiectelor cu finantare din fondurile europene, in general si din FSE, in special,cu deosebire a celor referitoare la respectarea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii sau lucrări, iar pe de altă parte armonizarea practicilor în domeniul achizițiilor,între beneficiarii de proiecte finanțate prin FSE.

 

Obiectivele cursului:

 1. Identificarea cadrului general, național și european, în domeniul achizițiilor;
 2. Identificarea cadrului specific FSE, în domeniul achizițiilor
 3. Identificarea principiilor achizițiilor publice, a tipurilor de contracte (furnizare,servicii,lucrări);
 4. Definirea procesului de achiziţie publică: organizare, etape ce trebuie parcurse pentru a se obţine produsul, serviciul sau lucrarea, în urma atribuirii unui contract de achiziţie public,documentația de atribuire, publicitate etc.
 5. Prezentarea modalității de contestare a rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziții;
 6. Facilitarea discutiilor pe marginea subiectelor de interes pentru participanti,testarea cunoștințelor;
 7. Sintetizarea discuțiilor,identificarea celor mai bune practici.
 8. Diseminarea celor mai bune practici identificate.


Competente dezvoltate sau dobandite in urma participarii la curs:

Prin parcurgerea cursului participantii vor dobandi sau isi vor dezvolta abilitati privind:

 1. Organizarea și derularea procedurilor de achiziții în cadrul proiectelor cu finanțare prin FSE;
 2. Angajarea, corespunzător termenelor contractuale, a cheltuielilor tip FSE, cu asigurarea realizării indicatorilor de monitorizare.

 

Cuprinsul cursului:

 1. Sistemul achiziţiilor publice
 2. Principii de atribuire
 3. Contracte publice
 4. Compartimentul de achizitii publice
 5. Procesul de achiziţie publică
 6. Estimare / riscuri
 7. Documentația de atribuire
 8. Chemarea la competiție
 9. Anunțuri
 10. Atribuire contract achiziții
 11. Comisia de evaluare/ juriul
 12. Anulare procedură/contestații

 

Bibliografie:

 1. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale;
 2. Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii;
 3. Hotărâre Nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 4. Hotărâre nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 5. Hotărâre 71/2007pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 6. Hotărâre nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006;
 7. Hotărâre Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 8. Hotărâre Nr. 1337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 9. Hotărâre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 10. Ordonanţă de Urgenţă Nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 11. Ordin Nr. 80 din 30 aprilie 2009 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 12. Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 13. Ordonanţă de Urgenţă Nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 14. Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 al Comisiei de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului.

 

Durata si modul de desfasurare a cursului:

Durata: 6 ore.

Modalități de predare: prezentare aspecte teoretice, prezentare dosare de atribuire, discuții libere, test de verificare, concluzii.

 

Pentru a afla mai multe informatii va invitam sa deveniti membru al comunitatii de practici. Va rugam sa va inscrieti aici.

Daca sunteti deja membru al comunitatii de practici, va rugam sa va autentificati aici.